AVÍS LEGAL

Aquesta pàgina Web és propietat de ESCOLA DE RESTAURACIÓ I HOSTALATGE DE BARCELONA, amb NIF nº G58011495 i domicili en PASSEIG DEL TAULAT 243 08019 Barcelona ( BARCELONA ) – escola@eshob.com i Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona Llibre____, Tom_____, Foli ___, Fulla ____.

Per a qualsevol consulta o proposta, contacti’ns en l’e-mail: escola@eshob.com.

Aquesta pàgina Web es regeix per la normativa exclusivament aplicable a Espanya, quedant sotmesa a ella, tant nacionals com a estrangers que utilitzin aquesta Web.

L’accés a la nostra pàgina Web per part de l’USUARI és gratuït i està condicionat a la prèvia lectura i acceptació integra, expressa i sense reserves de les presents CONDICIONS GENERALS D’ÚS vigents al moment de l’accés, que preguem llegeixi detingudament. L’USUARI al moment que utilitza el nostre portal, els seus continguts o serveis, accepta i se sotmet expressament a les condicions generals d’ús del mateix. Si l’usuari no estigués d’acord amb les presents condicions d’ús, haurà d’abstenir-se d’utilitzar aquest portal i operar per mitjà del mateix.

En qualsevol moment podrem modificar la presentació i configuració de la nostra Web, ampliar o reduir serveis, i fins i tot suprimir-la de la Xarxa, així com els serveis i continguts prestats, tot això de forma unilateral i sense previ avís.

A. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Tots els continguts, textos, imatges, marques i codis font són de la nostra propietat o de tercers als quals s’han adquirit els seus drets d’explotació, i estan protegits pels drets de Propietat Intel·lectual i Industrial.

L’usuari únicament té dret a un ús privat dels mateixos, sense ànim de lucre, i necessita autorització expressa per modificar-los, reproduir-los, explotar-los, distribuir-los o exercir qualsevol dret pertanyent al seu titular.

B. CONDICIONS D’ACCÉS

L’accés a la nostra pàgina Web és gratuït i no exigeix prèvia subscripció o registre. No obstant això, determinats serveis són d’accés restringit a determinats usuaris i requereixen haver realitzat un procés de registre i/o la identificació mitjançant contrasenyes. Aquests serveis quedaran degudament identificats a la Web.

L’enviament de dades personals implica l’acceptació expressa per part de l’USUARI de la nostra política de privadesa.

L’usuari ha d’accedir a la nostra pàgina Web conforme a la bona fe, les normes d’ordre públic i a les presents Condicions Generals d’ús. L’accés al nostre lloc web es realitza sota la pròpia i exclusiva responsabilitat de l’usuari, que respondrà en tot cas dels danys i perjudicis que pugui causar a tercers o a nosaltres mateixos.

Tenint en compte la impossibilitat de control respecte a la informació, continguts i serveis que continguin altres pàgines web als quals es pugui accedir a través dels enllaços que la nostra pàgina web pugui posar a la seva disposició, li comuniquem que quedem eximits de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota classe que poguessin derivar per la utilització d’aquestes pàgines web, alienes a la nostra empresa, per part de l’usuari.

C. POLÍTICA DE PRIVADESA

La confidencialitat i la seguretat són valors primordials de ##nom## i, en conseqüència, assumim el compromís de garantir la privadesa de l’Usuari a tot moment i de no recaptar informació innecessària. A continuació, li proporcionem tota la informació necessària sobre la nostra Política de Privadesa en relació amb les dades personals que recaptem, explicant-li:

Qui és el responsable del tractament de les seves dades.

Para quines finalitats recaptem les dades que li sol·licitem.

Quin és la legitimació per al seu tractament.

Durant quant temps els conservem.

A quins destinataris es comuniquen les seves dades.

Quins són els seus drets i com exercir-los.

1. RESPONSABLE:

##nom##, amb NIF nº G58011495 i domicili en PASSEIG DEL TAULAT 243 08019 Barcelona ( BARCELONA ) – escola@eshob.com.

2. FINALITATS, LEGITIMACIÓ I CONSERVACIÓ i conservació dels tractaments de les dades enviades a través de:

Formulari de Contacte i sol·licitud d’informació sobre cursos.

Finalitat: Facilitar-li un mitjà perquè pugui posar-se en contacte amb nosaltres i contestar a les seves sol·licituds d’informació, suggeriments, peticions, etc., així com enviar-li comunicacions dels nostres productes, serveis i activitats, inclusivament per mitjans electrònics (correu electrònic, SMS, etc.), si marca la casella d’acceptació.

Legitimació: El consentiment de l’usuari en sol·licitar-nos informació a través del nostre formulari de contacte i en marcar la casella d’acceptació d’enviament d’informació.

Conservació: Una vegada resolta la seva sol·licitud per mitjà del nostre formulari o contestada per correu electrònic, si no ha generat un nou tractament, i en cas d’haver acceptat rebre enviaments comercials, fins que sol·liciti la baixa dels mateixos.

Enviament de correus electrònics.

Finalitat: Contestar a les seves sol·licituds d’informació, atendre les seves peticions i respondre les seves consultes o dubtes. En cas de rebre el seu Currículum vitae, les seves dades personals i curriculars podran formar part de les nostres bases de dades per participar en els nostres processos de selecció presents i futurs.

Legitimació: El consentiment de l’usuari en sol·licitar-nos informació a través de l’adreça de correu electrònic o enviar-nos les seves dades i CV per participar en els nostres processos de selecció.

Conservació: Una vegada resulta contestada la seva petició per correu electrònic, si no ha generat un nou tractament. En el cas de rebre el seu CV, les seves dades podran ser conservats per a futurs processos de selecció durant 1 any.

Enviament de CV (borsa de treball)

Finalitats: Rebre ofertes laborals publicades per terceres empreses per participar en els seus processos de selecció de personal presents i futurs que encaixin en el seu perfil professional. Si escau, mantenir un CV i perfil professional en el seu perfil de la pàgina web de l’escola per poder facilitar-ho en els processos de selecció. Remetre-li informació sobre els nostres cursos de formació i altres activitats relacionades, si ho desitja, inclusivament per mitjans electrònics.

Legitimació: Consentiment de l’interessat en realitzar la inscripció com a candidat a la pàgina web, remetre’ns les seves dades personals i professionals i en inscriure’s en la nostra llista de distribució d’informació sobre els nostres cursos i altres activitats relacionades.

Conservació: Les seves dades professionals seran conservats mentre estigui donat d’alta com a candidat a la nostra pàgina web . L’enviament d’informació sobre cursos de formació i altres activitats es realitzarà fins a l’exercici de la baixa comercial.

Incripción com a empresa en la borsa de treball.

Finalitats: Facilitar-li un mitjà per publicar i remetre les seves ofertes laborals a candidats que encaixin amb el perfil professional interessat. Facilitar la posada en contacte a les empreses amb els candidats per a la participació en els processos de selecció. Aportació de referències, si escau. Remetre-li informació sobre els nostres cursos de formació i altres activitats relacionades, si ho desitja, inclusivament per mitjans electrònics.

Legitimació: Consentiment de l’interessat en realitzar la inscripció com a empresa i incloure les seves dades de contacte i en inscriure’s en la nostra llista de distribució d’informació sobre els nostres cursos i altres activitats relacionades.

Conservació: Mentre estigui donada d’alta com a empresa en la borsa de treball o manifesti alguna modificació en les dades de la persona de contacte.

Inscripció a cursos de formació

Finalitats: Tramitar la inscripció i la formació contractada i, si escau, donar-li d’alta en les plataformes online de formació que precisi. Tramitar i gestionar la compra i els pagaments derivats de la inscripció. Realitzar, si escau, els tràmits legals oportuns per convalidar els cursos de formació. Remetre-li informació sobre els nostres cursos o activitats formatives o altres relacionades, si ho desitja, inclusivament per mitjans electrònics.

Legitimació: Execució del contracte de prestació de serveis. Consentiment a la cessió de les seves dades per participar en processos de sel·*lecció de tercers i/o a la cessión de les seves dades a l’empresa de treball temporal del grup. Interès legítim de l’entitat a mantenir informats als seus alumnes.

Conservació: Durant la vigència de la formació i després durant els terminis exigits legalment per a la gestió de la formació i/o atendre eventuals responsabilitats. Enviaments comercials: fins que l’alumne sol·liciti la seva baixa.

Obligació de facilitar-nos les seves dades personals i conseqüències de no fer-ho.

El subministrament de dades personals requereix una edat mínima de 16 anys, o si escau, l’edat mínima que marqui la normativa de protecció de dades aplicable i disposar de capacitat jurídica suficient per contractar. S’exceptuen aquells serveis que s’indiqui que siguin prohibits per als menors de 18 anys.

Les dades que li sol·licitem són els adequats, pertinents i estrictament necessaris per a la finalitat per la qual es recullen, i en cap cas està obligat a facilitar-nos-els. No obstant això, les dades dels formularis ressenyats, si escau, com a obligatoris són d’obligada resposta per poder complir amb la finalitat de la seva sol·licitud i prestació del servei.

En tot cas, ens reservem el dret a decidir sobre la incorporació o no de les seves dades personals en les nostres bases de dades per realitzar el tractament d’aquests.

Veracitat de les dades personals

En tot cas, l’Usuari es compromet a subministrar informació personal veraç i exacta de les seves dades personals . Es presumeix la veracitat, completitud, exactitud, actualitat i autenticitat de la informació i de les dades personals subministrades per l’Usuari. En conseqüència, l’USUARI serà l’únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe i indirecte, que ens ocasioni a nosaltres o a qualsevol tercer per emplenar els formularis amb dades falses, inexactes, incompletes, no actualitzades, o amb dades de tercers.

3. DESTINATARIS DE LES SEVES DADES.

Les seves dades són confidencials i no se cediran a tercers, tret que existeixi obligació legal o quan la prestació del servei impliqui la necessitat d’una relació contractual amb proveïdors de serveis encarregats del tractament, que no tractaran les seves dades per a finalitats pròpies.

En el cas d’inscripció a determinats cursos de formació (presencial o online), les seves dades personals i expedient acadèmic podrà ser comunicat a les Administracions Públiques competents per convalidar la formació i obtenir els títols que, si escau, s’obtinguin amb el desenvolupament dels cursos.

L’ús de la plataforma online de formació implica la creació d’un perfil d’usuari, públic pels altres alumnes del curs, on apareixerà les dades bàsiques i aquells que l’usuari hagi decidit voluntàriament afegir (fotografia, dades de contacte, etc.).

4. DRETS EN RELACIÓ AMB LES SEVES DADES PERSONALS.

Qualsevol persona pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment, quan el mateix s’hagi atorgat per al tractament de les seves dades. En cap cas, la retirada d’aquest consentiment condiciona l’execució del contracte de subscripció o les relacions generades amb anterioritat.

Igualment, pot exercir els següents drets:

Sol·licitar l’accés a les seves dades personals o la seva rectificació quan siguin inexactes.

Sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats pels quals van ser recollits.

Sol·licitar la limitació del seu tractament en determinades circumstàncies.

Sol·licitar l’oposició al tractament de les seves dades per motius relacionats amb la seva situació particular.

Sol·licitar la portabilitat de les dades en els casos previstos en la normativa.

Altres drets reconeguts en les normatives aplicables.

On i com sol·licitar els seus Drets: Mitjançant un escrit dirigit al responsable a la seva adreça postal o electrònica (indicades a l’apartat A), indicant la referencia “Dades Personals”, especificant el dret que es vol exercir i respecte a quines dades personals.

En cas de divergències amb l’empresa en relació amb el tractament de les seves dades, pot presentar una reclamació davant l’Agència de Protecció de Dades (www.agpd.es).

5. SEGURETAT DE LES SEVES DADES PERSONALS

Amb l’objectiu de salvaguardar la seguretat de les seves dades personals, li informem que hem adoptat totes les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades personals subministrades de la seva alteració, pèrdua i tractaments o accessos no autoritzats.

6. ACTUALITZACIÓ DE LES SEVES DADES

És important que perquè puguem mantenir les seves dades personals actualitzades, ens informi sempre que hi hagi hagut alguna modificació en ells, en cas contrari, no responem de la veracitat dels mateixos.

No ens fem responsables de la política de privadesa respecte a les dades personals que pugui facilitar a tercers per mitjà dels enllaços disponibles a la nostra pàgina web.

La present Política de Privadesa ha estat modificada en data ___/___/___, i pot ser modificada novament per adaptar-les als canvis que es produeixi a la nostra web, així com modificacions legislatives o jurisprudencials sobre dades personals que vagin apareixent, per la qual cosa exigeix la seva lectura, cada vegada que ens faciliti les seves dades a través d’aquesta Web.

D. RESPONSABILITATS

En posar a la disposició de l’usuari aquesta pàgina Web volem oferir-li un servei de qualitat, utilitzant la màxima diligència en la prestació del mateix, així com en els mitjans tecnològics utilitzats. No obstant això, no respondrem de la presència de virus i altres elements que d’alguna manera puguin danyar el sistema informàtic de l’usuari.

No garantim que la disponibilitat del servei sigui contínua i ininterrompuda.

L’USUARI té prohibit qualsevol tipus d’acció sobre el nostre portal que origini una excessiva sobrecàrrega de funcionament als nostres sistemes informàtics, així com la introducció de virus, o instal·lació de robots, o programari que alteri el normal funcionament de la nostra web, o en definitiva pugui causar danys als nostres sistemes informàtics.

L’USUARI assumeix tota la responsabilitat derivada de l’ús de la nostra pàgina web.

L’USUARI reconeix que ha entès tota la informació respecte a les condicions d’ús del nostre portal, i reconeix que són suficients per a l’exclusió de l’error en les mateixes, i per tant, les accepta integra i expressament.