ESHOB - Escola Superior d´Hostaleria de Barcelona

Pg. del Taulat, 243 - 08019 Barcelona

Horaris de recepció:
9 – 19 h

Horaris de Secretaria d’Estudis:
8:00-11:00 & 15:00-17:00h

Horaris de Formació Continua:
10:30 – 20:00 h

Per contactar amb nosaltres selecciona previament el motiu sobre el que vols informar-te:

New Field
 1. *
 2. *
 3. *
 4. *
 5. *
 6. Curs d'interès Grau Mitjà 7. Curs d'interès Grau Superior

New Field
 1. *
 

New Field
 1. *
 2. *
 3. *
 4. *
 5. *
 6. Curso d'interès Cursos Professionals
 7. Curso d'interès Postgrau

New Field
 1. *
 

New Field
 1. *
 2. *
 3. *
 4. *
 5. *
New Field
 1. *
 

New Field
 1. *
 2. *
 3. *
 4. *
New Field
 1. *