Cursos per a treballadors en ERTO

UF0818 CONSERVACIÓ EN PASTISSERIA (60H)

Duració:

60 hores

Període acadèmic:

Per determinar

Horari:

Per determinar

Sol·licita informació

 

UF0818 Conservació en pastisseria (60H)

Data inici: Per determinar
Data final: Per determinar
Places: 15
Places disponibles: 15
Horari: Per determinar
Lloc: ESHOB – ESCOLA SUPERIOR D´HOSTALERIA DE BARCELONA

Objectius generals

Aplicar métodos sencillos, técnicas básicas y operar con equipos para la regeneración, el envasado, el almacenamiento y la conservación de géneros crudos, que se adapten a las necesidades específicas de conservación y envasado de estas materias
Aplicar métodos sencillos, técnicas básicas y operar con equipos para la regeneración, el envasado, el almacenamiento y la conservación de géneros preelaborats y elaboraciones de pastelería acabadas de uso común.

Continguts

1. Regeneració de gèneres i productes de pastisseria d’ús comú

 • Regeneració: definició.
 • Identificació dels principals sistemes de regeneració:
  · Descongelar matèries primeres o productes preelaborats
  · Fornejar pans o brioixeria precuita
  · Posada a punt de diferents productes per a l’ús concret en elaboracions o procés i reciclatge de productes o elaboracions de pastisseria
 • Classes de tècniques i processos.
  Riscos en l’execució.
 • Aplicacions.

2. Emmagatzematge i conservació de gèneres de pastisseria

 • Sistemes de conservació.
 • Classificació dels gèneres en productes frescos o peribles o no peribles.
 • Necessitats de conservació dels productes o gèneres segons la classificació anterior.
 • Conservació de productes no peribles: condicionament i normes bàsiques per a l’emmagatzematge de productes.
 • Conservació en fred positiu o negatiu: aplicacions i característiques bàsiques.

3. Envasament de gèneres de pastisseria

 • Envasament: definició.
 • Identificació dels principals equips d’envasament: atmosfera modificada, envasament al buit.
 • Etiquetatge de productes: normativa i execució segons aquesta. – Processos. Riscos en l’execució. Aplicacions.

4. Sistemes de conservació i presentació comercial habitual de productes de pastisseria

 • Conservació: definició.
 • Presentació comercial dels gèneres, productes i matèries primeres més comuns.
 • Identificació de sistemes i mètodes habituals de conservació:
  · Conservació per fred positiu i/o negatiu
  · Deshidratació
  · Liofilització
  · Confitat
  · Compotes
  · Esterilització
  · Pasteurització i envasament al buit o atmosfera modificada.
 • Associació dels sistemes/mètodes de conservació amb l’adequació als diferents productes i equips necessaris.
 • Fases dels processos i riscos en l’execució.
 • Operacions senzilles de conservació i presentació comercial de gèneres i productes culinaris d’ús comú: tècniques i mètodes adequats.

5. Participació en la millora de la qualitat

 •  Concepte de qualitat
 • APIPCC (Anàlisi de perills i punts de control crítics).
 • Assegurament de la qualitat.
 • Certificació dels sistemes de qualitat.
 • Activitats de prevenció i control de les entrades i processos per tractar d’evitar resultats defectuosos.

SOL·LICITA MÉS INFORMACIÓ

New Field
 1. *
 2. *
 3. *
 4. *
 5. *
 6. *
New Field
 1. Cursos Professionals de formació completa 2. *