Pere Gelis i Santiago Soteras tornen a l’ESHOB

El passat divendres 25 març van tornar a donar una brillant ponència als alumnes del 2n curs de Grau Superior de Restauració, Pere Gelis (subdirector general d’Explotació de la cadena hotelera Catalonia) i Santiago Soteras (President Executiu del Grup Soteras d’Hotels i Restaurants). Ja són ponents habituals i, per cert, molt esperats per l’enfocament de l’exposició, ja que es va tractar de debatre les diferències d’organització i gestió entre dos models empresarials de caràcter familiar de mitjana i gran mida, ja que prop de 600 empleats disposa l’grup Soteras, pels gairebé 6.000 empleats que disposa la cadena Catalonia.

Sempre basada l’exposició des del debat, tant Santi com Pere van presentar el seu model empresarial, explicant breument els inicis de cada un i les polítiques d’expansió en cada cas, amb els seus avantatges i inconvenients i dins d’un entorn de màxima competitivitat i de dificultat financera .

Es va debatre sobre les polítiques de preus i la creació de productes que siguin prou atractius en un entorn compromès amb els estàndards de qualitat que requereix el sector turístic i, com a patrimoni mercantil en cada cas. No es van oblidar d’esmentar accions de promoció realitzades en cada model empresarial amb el consegüent debat pel mig, basat en el respecte, el sentit comú i la coherència en cada un d’ells.