VI Foro AEHOS

Al llarg del VI Fòrum Nacional d’Escoles d’Hostaleria, que s’ha celebrat aquests dies a l’Escola Superior de Gastronomia i Hostaleria de Toledo organitzat per l’Associació d’Escoles d’Hostaleria (AEHOS), els empresaris del sector hostaler, gastronòmic i turístic, així com els centres de formació han posat sobre la taula totes els reptes que es plantegen davant la pròxima implantació de la nova FP bàsica, a la qual es podrà accedir a partir dels 15 anys, i de la nova Formació Dual.
Els participants en el Fòrum van exposar la paradoxa que pot plantejar aquesta nova regulació formativa, similar a la del model educatiu alemany, en ser traslladada sistema educatiu espanyol i la situació actual del sector empresarial del nostre país, assenyalant que falta encara concreció en certs aspectes pràctics (nombre d’hores pràctiques en empreses, coordinació de continguts formatius, resultats reals d’ocupabilitat) que cal tenir en compte per aconseguir la participació de forma conjunta i eficaç d’empresa i d’escola. En concret, el director general de Formació Professional, D. Angel de Miguel Casas, es va comprometre a estudiar les propostes d’escoles i empresaris de cara a l’aplicació efectiva d’ambdós sistemes.
El VI Fòrum Nacional d’Escoles d’Hostaleria va concloure amb la signatura de dos convenis per part de l’Associació d’Escoles d’Hostaleria (AEHOS), un d’ells amb la Xarxa de Paradors de Turisme i l’altre amb la Federació Espanyola del Vi i la Fundació per a la Investigació del Vi i la Nutrició (FIVIN).