LA PRIMERA PEDRA DE LA NOVA ESCOLA

Primera Piedra ESHOB 22@

El darrer 5 d’octubre es va posar la primera pedra del nou edifici de l’Escola a la zona 22@ (Passeig del Taulat, 243).

Aquest acte va ser la culminació dels vint anys de trajectòria del’Escola i que va ser presidit per l’Excel.lentíssim Alcalde de Barcelona, Sr. Joan Clos amb l’assistència de la Sra. Isabel Galobardes, Directora General de Turisme de la Generalitat de Catalunya, la Sra. Maravillas Rojo, Presidenta de Barcelona Activa, el Sr. Francesc Narvaez i la Sra. Katy Carreras, regidors dels districtes de Sant Martí i Sarrià-St. Gervasi respectivament, el Sr. Josep Julià, President de la Fundació i el Sr. Gaietà Farràs i el Sr.Jordi Clos, Presidents del Gremi de Restauració i d’Hotels de Barcelona respectivament. Així com també van assistir les empreses Sponsors de la Nova Escola (Grup Damm, Nestlé, Gastrofira, Café Saula i Europastry-Fripan) els membres de les Juntes Executives dels dos gremis i d’altres convidats.

La creixent demanda de formació ha fet que l’escola actual del carrer de Muntaner es fés petita, motiu pel qual s’està començant a aixecar la nova seu, que permetrà ampliar i diversificar el número de cicles formatius.

El terreny sobre el qual d’aixecarà aquest nou edifici de L’Escola és una concessió de Dret Real de superfície de l’Ajuntament de Barcelona durant els propers 50 anys.
Tindrà quatre plantes i un soterrani, amb més de 4.500 metres quadrats de superfície hàbil.