Accessibilitat

 

GAMES WITHOUT BARRIERS – JOCS SENSE BARRERES

APRENENTATGE LÚDIC PER FORMACIÓ PROFESSIONAL BASAT EN JOCS PER AL TURISME ACCESSIBLE

Finançat a través del programa Erasmus+ KA2 VET– Cooperació per la innovació i l’intercanvi de bones pràctiques. Durada del projecte: des d’octubre de 2019 fins a març de 2022.

LogoGWBTT

Visita la pàgina web oficial aquí: www.gameswithoutbarriers.eu

Coneix els partners del projecte aquí: https://www.gameswithoutbarriers.eu/about-the-project-gwb/project-partners/

Objectius

  • Incorporar les temàtiques relacionades amb el turisme accessible als plans d’estudi de la Formació Professional en turisme per reduir aquesta bretxa en la formació sobre accessibilitat turística.
  • Desenvolupar i experimentar enfocaments d’aprenentatge lúdic i noves eines per la formació mitjançant la integració de jocs i d’aprenentatge experiencial a la pràctica docent. Utilitzar els nous mitjans i la tecnologia digital de manera creativa i col·laborativa.
  • Millorar el coneixement del turisme accessible entre els docents de les escoles d’FP de turisme i augmentar la seva experiència i habilitats en l’ús de l’aprenentatge lúdic i de les eines digitals per la formació.
  • Augmentar el compromís dels estudiants i la seva participació a activitats formatives, fomentar la seva consciència i coneixement de la discapacitat i de les problemàtiques socials en els seus futurs treballs, donant suport a la inclusió de les persones amb requisits específics d’accessibilitat.
  • Augmentar la capacitat de les escoles d’FP en turisme per a operar a nivell transnacional, compartint i desenvolupant noves idees, pràctiques i metodologies.

Què és el turisme accessible?

‘Turisme accessible’ o ‘Turisme per a TOTS’ es refereix al turisme que cobreix les necessitats de la més àmplia gamma de visitants, incloent persones amb discapacitat, persones grans, famílies intergeneracionals i altres.

Accessibilitat no significa només crear un entorn sense barreres, sinó també assegurar que el transport, la informació i els serveis siguin inclusius, i que puguin ser utilitzats per tot el món.

Fases del projecte

Fase 1
Formació de Formadors: curs d’e-learning i trobades de capacitació presencial per a 15 professors d’Itàlia, Rumania i Espanya.

Fase 2
Disseny de mòduls formatius sobre Turisme Accessible per a la seva inserció als plans d’estudi de la Formació Professional de Turisme.

Fase 3
Creació d’una App basada en jocs sobre turisme accessible: eina de formació digital de suport que es desenvoluparà en col·laboració amb els estudiants.

Fase 4
Formació, Validació i Millora. L’App i els mòduls de formació inclouran simulacions i tècniques d’aprenentatge lúdic perquè els alumnes aprenguin jugant.

“Aquesta publicació només reflecteix l’opinió dels autors. La Comissió Europea no es fa responsable de l’ús que pugui fer-se de la informació continguda.”