FUNDACIÓ AL QANTARA

Fundación Al Qantara

El darrer 1 de maig es va celebrar una reunió a la població de Chefchaouen (zona nord del Regne del Marroc) on la nostra Escola juntament amb la Fundació Al Qantara impulsaran un programa de formació en hostaleria per a joves sense recursos a partir de gener del 2007. L’objectiu d’aquest projecte és la formació polivalent en sala, cuina, recepció i neteja de pisos com a base a unes possibilitats reals d’inserció laboral en el sector turístic del propi pais.