ESHOB en Alimentaria 2012

Alimentària 2012 no només és un enorme mercat internacional, també és un àgora per al diàleg, l’intercanvi, la informació, el coneixement i un espai per detectar tendències.Els millors experts, les veus més autoritzades, l’experiència reconeguda i la solvènciacontrastada són els eixos més comuns de l’ampli espectre d’activitats, fòrums,conferències i tallers programats durant el saló. L’Escola Superior d’Hostaleria de Barcelona va tenir l’oportunitat de participar en aquest moviment col · laborant dins de les diferents activitats organitzades per Alimentaria.

Entre estàs actividdes trobem The Alimentària Hub, el nou think tank del saló, que engloba totes aquelles activitats dirigides a potenciar el caràcter innovats i multidimensional del sector i detectar les oportunitats de negocis. Aquesta zona gira al voltant de; R + D + I; nutrició, salut i benestar; internacionalització i globalozación;distribució i retail; màrqueting i comunicació; responsabilitat social corporativa.

D’altra banda el director de ESHOB Jose Ignacio Gorostiaga formo part del juratqualificador en el concurs Vols formar-te en un restaurant 2 estrelles Michelin amb Jordi Cruz? que va organitzar Unilever Food Solutions dins el marc de BCNVanguardia 2012.BCNVanguardia 2012 pretén esdevenir un veritable punt de trobada de tots els canalsque integren la cadena de valor de la restauració.

Al llarg de la Fira es poden trobar a diversos alumnes participant en l’àrea de FoodExperience, Markets & Trends, així com servint el “Menú Ibèric en companyia” al restaurant de la fira.