Aturada de l’activitat presencial

L’Eshob comunica l’aturada de tota l’activitat presencial a partir d’avui, 13 de març, seguint les directrius rebudes de la Secretaria General del Departament d’Educació. Aquest estableix el tancament de tots els centres i serveis educatius en qualsevol dels ensenyaments, i amb independència de la titularitat pública o privada i el seu sistema de finançament. 

Per a qualsevol dubte o qüestió, seguim operatius via online. Poden posar-se en contacte amb nosaltres per telèfon (934 532 904) o email (escola@eshob.com).

 

Eshob