Avís Legal

 

INTRODUCCIÓ

El present avís legal regula l’ús del portal www.eshob.com que Fundació Escola de Restauració i Hostalatge de Barcelona posa a disposició dels usuaris d’Internet, exclusivament amb la finalitat de proporcionar informació sobre les activitats i serveis de Fundació Escola de Restauració i Hostalatge de Barcelona.

L’accés i / o utilització del portal li atribueix la condició d’usuari i implica l’acceptació plena del present avís legal.

Si no accepta aquestes condicions d’ús, s’ha d’abstenir d’accedir i / o utilitzar el portal.

TITULAR DE LA WEB

De conformitat amb l’article 9 de la Llei 34/2002 de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç electrònic, el domini www.eshob.com, ha estat notificat al Registre de Fundacions, de la Generalitat de Catalunya, Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques.

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s’informa de les següents dades:

Denominació: Fundació Escola de Restauració i Hostalatge de Barcelona
Direcció: Pg. Del Taulat, 243 (08019)
Ciutat: Barcelona, Espanya
CIF: G-58011495
Telèfon: 93 453 2904
Fax: 93 323 7423
Correu electrònic: escola@eshob.com
Inscrita: al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques, Número de registre: 174

USUARIS

Encara que l’accés i / o utilització del portal no exigeix el registre dels usuaris, és possible que la utilització d’alguns serveis es condicioni a emplenar prèviament un formulari de registre ia l’ocupació per l’usuari d’una clau d’accés composta d’un codi d’usuari (login) i una contrasenya (password), que rebrà després d’haver completat el procés de registre.

Per això en relació amb el procés de registre ia les dades que se li sol·liciten, l’usuari està obligat a facilitar i mantenir la informació de forma veraç, exacta, actualitzada i completa sobre la seva identitat, havent de comunicar qualsevol modificació a Fundació Escola de Restauració i Hostalatge de Barcelona mitjançant el formulari accessible des www.eshob.com.

La clau d’accés, composta d’un codi d’usuari (login) i una contrasenya (password), serà elegida per l’usuari en el moment del registre i tindrà caràcter personal, confidencial i intransferible, sent obligació de l’usuari:

 1. fer un ús diligent de la clau d’accés i mantenir-la en secret.
 2. no cedir el seu ús a tercers, ja sigui temporal o permanent, ni a permetre el seu accés a la mateixa.
 3. comunicar de forma immediata a Fundació Escola de Restauració i Hostalatge de Barcelona la pèrdua, robatori, pèrdua, accés no autoritzat o infracció de seguretat de la clau d’accés en el menor termini de temps possible, per tal que Fundació Escola de Restauració i Hostalatge de Barcelona la desactivi. Mentre no es comuniquin aquests fets, Fundació Escola de Restauració i Hostalatge de Barcelona quedarà eximit de qualsevol responsabilitat que pogués derivar de l’ús indegut de la clau d’accés.
 4. respondre de les activitats que es realitzen mitjançant l’ús de la clau d’accés i dels danys i perjudicis provocats.

L’usuari podrà canviar la contrasenya d’accés o modificar les seves dades en qualsevol moment.

També podrà donar-se de baixa, sense que aquesta decisió pugui tenir caràcter retroactiu, podent revocar el seu consentiment de la manera:

 • enviant un mail a escola@eshob.com amb el text BAIXA.
 • Fent clic al següent link.

L’Usuari es compromet a utilitzar els continguts i / o serveis posats a la seva disposició al portal, de conformitat amb la llei, la moral, els bons costums generalment acceptades l’ordre públic, el present avís legal i les advertències o instruccions d’ús contingudes en les mateixes o al portal.

Sense perjudici d’altres mesures, Fundació Escola de Restauració i Hostalatge de Barcelona podrà suspendre i / o cancel·lar temporal o definitivament la seva condició d’usuari, sense necessitat de previ avís, denegant-li l’accés als continguts i / o serveis si incompleix aquest avís legal, facilita dades falses, inexacta o incompleta, introdueix de forma errònia 3 vegades les claus o bé no les utilitza durant 3 mesos consecutius.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L’usuari reconeix que Fundació Escola de Restauració i Hostalatge de Barcelona és titular exclusiva o té la corresponent llicència dels continguts d’aquesta pàgina web, això és ia títol merament enunciatiu sobre els textos, missatges, disseny, logos, codi font, gràfics, imatges , dibuixos, àudio, vídeo, productes multimèdia, programari, el “look-and-feel”, les marques, els noms comercials i signes distintius que apareixen en la mateixa.

L’accés per l’usuari a aquesta pàgina web no implica cap tipus de renúncia, transmissió, cessió total o parcial o llicència d’aquests drets de propietat intel·lectual i industrial, ni confereix cap dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució, comunicació pública sense la prèvia i expressa autorització per escrit dels respectius titulars d’aquests drets.

S’autoritza l’usuari a accedir, visualitzar, imprimir, descarregar i emmagatzemar els continguts i / o els elements inserits en la web exclusivament per al seu ús personal, privat i no lucratiu, això és sense fins comercials, sempre que es mantingui la indicació sobre el origen dels mateixos i el símbol del copyright i / o notes de propietat industrial dels seus titulars.

L’enviament per part de l’usuari d’informacions al portal, a través del correu electrònic o de qualsevol altre mitjà, implica per aquest simple fet l’atorgament a Fundació Escola de Restauració i Hostalatge de Barcelona d’una llicència gratuïta, amb caràcter no exclusiu, mundial i per tot el temps que permeti la legislació vigent per utilitzar-les per Fundació Escola de Restauració i Hostalatge de Barcelona per a qualsevol finalitat, incloent-hi, amb caràcter enumeratiu i no limitador, la reproducció, la comunicació pública, la distribució, la transformació, la traducció, la divulgació, el rebutjar o eliminar la informació, l’edició, la incorporació a bases de dades, l’explotació comercial, en qualsevol format, mitjà o tecnologia actualment coneguda o que puguin conèixer-se en el futur, en tot o en part, de tals informacions o continguts, llicència que permetrà l’autorització per incorporar i comercialitzar aquests continguts en suport s com CD-ROM, DVD, paper o altres. Igualment, l’usuari atorga el dret a cedir o subllicenciar aquests drets a tercers.

L’Usuari es fa responsable que les informacions i / o continguts remesos no infringeixin drets de tercers ni vulnerin qualsevol norma, ni que es tracti d’informació confidencial i, a més assumeixen l’obligació de mantenir a Fundació Escola de Restauració i Hostalatge de Barcelona i / o seus representants, treballadors, ETR indemnes i lliures de tota responsabilitat que pogués derivar de l’exercici d’accions, judicials o no, que tinguessin la seva causa en la transgressió dels drets de tercers o de la legislació vigent.

L’usuari es compromet a no suprimir o alterar les mencions com a copyright, ©, ® i TM que apareixen a la pàgina web.

Protecció de dades personals

Per utilitzar o tenir accés a algun dels continguts i / o serveis del portal, Fundació Escola de Restauració i Hostalatge de Barcelona podrà sol·licitar la complimentació de formularis que impliquen el tractament de dades de caràcter personal.

Per això en compliment del que disposa la Directiva Europea de Protecció de Dades de la UE (UE 95/46 / EC) i la normativa de desenvolupament establerta en el Reglament General de Protecció de Dades (GDPR- EU General Data Protection Regulation), Fundació Escola de Restauració i Hostalatge de Barcelona l’informa que les dades personals que ens comuniqui en aquest acte, inclosa la seva adreça de correu electrònic i aquells als quals la Fundació Escola de Restauració i Hostalatge de Barcelona accedeixi com a conseqüència de la seva navegació seran tractats en un fitxer el responsable del qual és Fundació Escola de Restauració i Hostalatge de Barcelona.

Si l’Usuari facilita dades de caràcter personal de terceres persones, en compliment del que disposa l’article 5.4. LOPD, Fundació Escola de Restauració i Hostalatge de Barcelona s’obliga informarà aquests tercers, dins dels tres mesos següents al moment del registre de les dades, del contingut de les dades facilitades, de la procedència dels mateixos, de l’existència i finalitat del fitxer on es contenen les seves dades, de la possibilitat d’exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com de les dades identificatives de Fundació Escola de Restauració i Hostalatge de Barcelona.

L’Usuari declara que tota la informació que subministra és veraç, exacta, actualitzada i completa i es compromet a mantenir-la actualitzada.

La recollida i tractament de les dades personals té com a finalitat:

 1. el manteniment de la relació establerta entre tots dos, així com l’execució, gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis.
 2. l’enviament per qualsevol mitjà, incloent-hi el correu electrònic, el fax, SMS, UTMS etc d’informació publicitària de productes i / o serveis sobre novetats, notícies, productes, serveis, ofertes, promocions d’Fundació Escola de Restauració i Hostalatge de Barcelona, o de tercers relacionats amb el món de l’hostaleria i / o restauració.

Per fer ús de la web i / o perquè puguin ser objecte de tractament les dades personals de menors d’edat, serà requisit imprescindible que obtinguin prèviament el consentiment dels seus pares, tutors o representants legals, que seran considerats responsables de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec.

Fundació Escola de Restauració i Hostalatge de Barcelona ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives de seguretat necessàries per garantir la seguretat i confidencialitat de les dades.

Malgrat que Fundació Escola de Restauració i Hostalatge de Barcelona ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals l’Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Els usuaris que hagin facilitat les seves dades podran adreçar-se a Fundació Escola de Restauració i Hostalatge de Barcelona, com a responsable del fitxer per exercitar els drets els drets d’accés, rectificació o cancel·lació de dades i oposició de l’ús i cessió de les dades, així com el dret de revocar el consentiment prestat, drets que podran ser exercitats per l’usuari o, si escau, per qui el representi, mitjançant sol·licitud escrita i signada, dirigida a la següent adreça: Fundació Escola de Restauració i Hostalatge de Barcelona, Pg. del Taulat, 243, 08019 Barcelona.

La sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de l’usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del Document Nacional d’Identitat o passaport, i contingut concret del dret exercitat.

Política de cookies

En compliment amb el que disposa l’article 22.2 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), aquesta pàgina web l’informa, en aquesta secció, sobre la política de recollida i tractament de cookies.
Que són les cookies?

Les cookies són fitxers que es descarreguen en el seu ordinador en accedir a determinades pàgines web. Les cookies no danyen el seu ordinador ni contenen virus. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, es poden utilitzar per reconèixer a l’usuari. El navegador de l’usuari memoritza cookies al disc dur només durant la sessió actual ocupant un espai de memòria mínim i no perjudicant a l’ordinador. Les cookies no contenen cap mena d’informació personal específica, i la majoria de les mateixes s’esborren del disc dur en finalitzar la sessió de navegador (les anomenades cookies de sessió). La majoria de cookies que utilitzem en la nostra pàgina web són «cookies de sessió»

La majoria dels navegadors accepten com a estàndard a les cookies i, amb independència de les mateixes, permeten o impedeixen en la configuració de seguretat les cookies temporals o memoritzades.

Tipus de cookies

Cookies tècniques:
Són aquelles que permeten a l’usuari la navegació a través d’una pàgina web, plataforma o aplicació i la utilització de les diferents opcions o serveis que en ella hi hagi com, per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a parts d’accés restringit, recordar els elements que integren una comanda, realitzar el procés de compra d’una comanda, realitzar la sol·licitud d’inscripció o participació en un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació, emmagatzemar continguts per a la difusió de vídeos o so o compartir continguts a través de xarxes socials.

Cookies de personalització:
Són aquelles que permeten a l’usuari accedir al servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides en funció d’una sèrie de criteris en el terminal de l’usuari com ara serien l’idioma, el tipus de navegador mitjançant el qual accedeix al servei, la configuració regional des d’on s’accedeix al servei, etc.

Cookies d’anàlisi:
Són aquelles que ben tractades per nosaltres o per tercers, ens permeten quantificar el nombre d’usuaris i així realitzar el mesurament i anàlisi estadística de la utilització que fan els usuaris del servei ofert. Per això s’analitza la seva navegació a la nostra pàgina web per tal de millorar l’oferta de productes o serveis que li oferim.

Cookies publicitàries:
Són aquelles que, ben tractades per nosaltres o per tercers, ens permeten gestionar de la forma més eficaç possible l’oferta dels espais publicitaris que hi ha a la pàgina web, adequant el contingut de l’anunci al contingut del servei sol·licitat o l’ús que faci d’ la nostra pàgina web. Per a això podem analitzar els seus hàbits de navegació a Internet i podem mostrar publicitat relacionada amb el seu perfil de navegació.

Cookies de publicitat comportamental:
Són aquelles que permeten la gestió, de la forma més eficaç possible, dels espais publicitaris que, si escau, l’editor hagi inclòs en una pàgina web, aplicació o plataforma des de la qual presta el servei sol·licitat. Aquestes cookies emmagatzemen informació del comportament dels usuaris obtinguda a través de l’observació continuada dels seus hàbits de navegació, el que permet desenvolupar un perfil específic per a mostrar publicitat en funció del mateix.

Cookies de tercers

La Web d’EMPRESA pot utilitzar serveis de tercers que, per compte d’EMPRESA, recopilaran informació amb fins estadístics, d’ús del Site per part de l’usuari i per a la prestació d’altres serveis relacionats amb l’activitat del lloc web i altres serveis d’Internet. En particular, aquest lloc web utilitza:

Política de privacitat de Google Analytics
Google Analytics, un servei analític de web prestat per Google, Inc. amb domicili als Estats Units amb seu central a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Califòrnia 94043. Per a la prestació d’aquests serveis, aquests utilitzen cookies que recopilen la informació, inclosa l’adreça IP de l’usuari, que serà transmesa, tractada i emmagatzemada per Google en els termes fixats en la web Google.com. Incloent la possible transmissió d’aquesta informació a tercers per raons d’exigència legal o quan aquests tercers processin la informació per compte de Google. Per a més informació sobre les dades d’usuari de Google Analytics, consulteu la política de privacitat de Google a https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=es.

Política de privacitat per el plug-in de Facebook
A la nostra pàgina estan integrats plug-ins de la xarxa social Facebook, propietat de Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Califòrnia 94025, EUA. Podrà reconèixer els plug-ins de Facebook pel logo de Facebook o el botó de «M’agrada» a la nostra pàgina. Trobareu una descripció general sobre els plug-ins de Facebook en aquesta pàgina. En visitar les nostres pàgines, el plug-in crea una connexió directa entre el seu navegador i el servidor de Facebook. Quan visiteu la nostra pàgina web amb la seva adreça IP, s’informarà Facebook. Si fa clic al botó «M’agrada» de Facebook amb la seva sessió iniciada, podrà vincular el contingut de la nostra pàgina amb el seu perfil de Facebook. Això permet que Facebook assigni la visita a les nostres pàgines al seu compte d’usuari. Com operadors de la pàgina web, no tenim coneixements sobre el contingut de les dades que es transmeten ni de l’ús que fa Facebook. Per a més informació, consulteu la declaració de privacitat de Facebook en aquesta pàgina. Si no desitja que Facebook assigni la visita a les nostres pàgines al seu compte de Facebook, tanqui la sessió.

Política de privacitat per a l’ús de Youtube
La nostra pàgina web utilitza plug-ins del lloc web Youtube, gestionat per Google. El propietari d’aquesta pàgina web és Youtube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, EUA. En visitar un dels nostres llocs web amb el plug-in de Youtube, automàticament es connectarà als servidors de Youtube i s’informarà sobre les pàgines web consultades. En iniciar el seu compte de Youtube, es vincularà el seu comportament d’ús directament amb el seu perfil personal. Si voleu inhabilitar aquesta opció, tanqui la sessió. Per a més informació sobre l’ús de les dades d’usuari, consulteu la Declaració de privacitat de Youtube en aquesta pàgina.

Política de privacitat per a l’ús de Twitter
Les funcions del servei de Twitter estan integrades a la nostra pàgina web. Aquestes eines han estat proporcionades per Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, EUA. En utilitzar Twitter i la funció de «Retuitejar», les pàgines que visita es vinculen al seu compte de Twitter i es comparteixen amb la resta d’usuaris. Aquestes dades també es transmeten a Twitter. Com operadors de la pàgina web, no tenim coneixements sobre el contingut de les dades que es transmeten ni de l’ús que fa Twitter. Per a més informació, consulteu la declaració de privacitat de Twitter en aquesta pàgina. Trobareu la configuració de privacitat de Twitter en la configuració de compte en aquesta pàgina.

Acceptació, Informació, eliminació i bloqueig

L’Usuari accepta expressament, per la utilització d’aquest Site, el tractament de la informació recollida en la forma i amb les finalitats anteriorment esmentats. I així mateix reconeix conèixer la possibilitat de rebutjar el tractament d’aquestes dades o informació rebutjant l’ús de cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada a tal fi al seu navegador. Si bé aquesta opció de bloqueig de cookies en el vostre navegador pot no permetre-li l’ús ple de totes les funcionalitats de la pàgina web. Pot vostè permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador en el vostre ordinador:

Si té dubtes sobre aquesta política de cookies, pot contactar amb nosaltres a info@eshob.com

Adreces IP

Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica l’adreça IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari. Una adreça IP és un nombre assignat automàticament a un ordinador quan aquesta es connecta a Internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d’activitat del servidor degudament inscrit que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d’obtenir mesures únicament estadístiques que permetin conèixer el nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als serveis web, l’ordre de visites, el punt d’accés, etc.

LLEI DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ

Fundació Escola de Restauració i Hostalatge de Barcelona posa a disposició dels Usuaris “links” a efectes purament informatius però sense que Fundació Escola de Restauració i Hostalatge de Barcelona conegui, controli, avali o recomani els continguts, productes o serveis facilitats pels llocs web als quals s’estableixen enllaços. Per això Fundació Escola de Restauració i Hostalatge de Barcelona no assumeix cap responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web a la qual s’estableix un enllaç des www.eshob.com.

Qualsevol persona que vulgui incloure dins de la seva pàgina web un enllaç o link cap a la pàgina web de Fundació Escola de Restauració i Hostalatge de Barcelona ha de complir les condicions següents:

 1. el link només es permetrà a la pàgina d’inici, això és www.eshob.com estant prohibits els links profunds i els frames.
 2. no es realitzaran amb l’enllaç, manifestacions o indicacions falses, incorrectes o denigrants, ni contràries a la llei, la moral o els bons costums, sobre Fundació Escola de Restauració i Hostalatge de Barcelona, els seus directius, els seus empleats, etc.
 3. No s’autoritzen enllaços a www.eshob.com des de pàgines que continguin continguts il·lícits, o il·legals, manifestacions racistes, degradants, pornogràfiques, etc.
 4. L’establiment del link no suposa que entre Fundació Escola de Restauració i Hostalatge de Barcelona i el titular de la pàgina web en la qual s’estableixi, existència algun tipus de vincle o de relació jurídica.
 5. Fundació Escola de Restauració i Hostalatge de Barcelona no serà responsable dels continguts o serveis oferts a la web des la qual es realitza el link.

RESPONSABILITAT

L’usuari accepta que l’ús del portal, dels continguts i / o dels serveis es porta a terme sota la seva única i exclusiva responsabilitat i que Fundació Escola de Restauració i Hostalatge de Barcelona no concedeix cap garantia sobre la disponibilitat i continuïtat del funcionament del mateix, ni dels continguts i / o serveis que s’incorporen.

Fundació Escola de Restauració i Hostalatge de Barcelona exclou, amb tota l’extensió permesa per l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del portal i dels continguts i / o serveis que s’incorporen.

INTERRUPCIÓ, SUSPENSIÓ I CANCEL·LACIÓ

Fundació Escola de Restauració i Hostalatge de Barcelona realitzarà tots els esforços raonables per garantir l’accessibilitat i disponibilitat del portal durant tots els dies de l’any.

No obstant això, Fundació Escola de Restauració i Hostalatge de Barcelona es reserva el dret a alterar, eliminar, interrompre, suspendre i / o cancel • lar l’accés, els serveis i / o els continguts sense necessitat de preavís i en qualsevol moment.

COMERÇ I BOTIGA VIRTUAL

En cas que a través d’aquest portal, es dugui a terme una activitat comercial, la mateixa consistirà en la recepció i tramesa de les sol·licituds relatives als productes i serveis presentats, subjectant en tot cas les transaccions comercials que es produeixin, a les disposicions legals vigents, i en particular les establertes en la Llei 7/1996 de 15 de Gener, d’ordenació de l’Comerç Minorista relativa a les vendes a distància, així com, la legislació en tot el referent a les condicions generals de contractació. Per al supòsit de sol·licitud de qualssevol dels Serveis oferts en el seu cas per la botiga en línia eshob.com el client haurà d’acceptar les condicions generals de prestació d’aquests Serveis relatives a cada modalitat en concret, les quals, queden a disposició de el client tant a través de la pàgina web eshob.com.

Article 103. Excepcions a el dret de desistiment.
El dret de desistiment no serà aplicable als contractes que es refereixin a:
a) La prestació de serveis, una vegada que el servei hagi estat completament executat, quan l'execució hagi començat, amb consentiment previ exprés de l'consumidor i usuari i amb el reconeixement per la seva part que és conscient que, una vegada que el contracte hagi estat completament executat per l'empresari, haurà perdut el seu dret de desistiment.

POLÍTIQUES DE CANCEL·LACIÓ

L’usuari podrà cancel·lar una comanda abans de les 11 hores o s’hagi posat en marxa la realització de la comanda. Si l’usuari cancel·la una comanda que ja s’hagi posat en marxa la preparació de la comanda, la plataforma generarà el cost de l’100% de l’servei bàsic en concepte de costos de cancel·lació. ESHOB es reserva el dret de cancel·lar una comanda sense necessitat d’al·legar causa justa. Es disposen de fulls de reclamació oficials a disposició al consumidor.

Polítiques de devolució i Reemborsaments

L’usuari haurà de comprovar els productes rebuts i comprovar la integritat i l’estat d’aquests amb el propòsit de donar la seva conformitat en el moment de recollida. ESHOB tindrà la potestat per decidir el mètode de devolució: reemborsament de l’import pagat amb targeta o val per gaudir d’un altre Take Away un altre dia. Un cop recollit l’encàrrec s’entén donada la conformitat amb la prestació de servei.

Llei aplicable i jurisdicció

Les presents Condicions Generals s’interpretaran i regiran de conformitat amb la legislació espanyola.

No obstant, si la normativa possibilita que les parts puguin renunciar al seu fur i sotmetre a un altre, Fundació Escola de Restauració i Hostalatge de Barcelona i l’Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

De conformitat amb l’article 9 de la Llei 34/2002 de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç electrònic, el domini www.eshob.com, ha estat notificat al Registre de Fundacions, de la Generalitat de Catalunya, Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques.

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s’informa de les següents dades: