1ª Edició concurs tapa peix blau

Concurs organitzat amb motiu del reconeixement del la Q de Qualitat atorgat a la Confraria de Pescadors de Barcelona.