Oferta Formativa / Cicles formatius

GRAU MITJÀ – Tècnic en Cuina i Gastronomia + Tècnic en Serveis de Restauració (doble titulació)

Oferta Formativa / Cicles formatius

GRAU MITJÀ – Tècnic en Forneria, Pastisseria i Confiteria + Cuina i Gastronomia (doble titulació)

Oferta Formativa / Cicles formatius

GRAU MITJÀ – Tècnic en Cuina i Gastronomia

Oferta Formativa / Cicles formatius

GRAU MITJÀ – Tècnic en Serveis de Restauració

Oferta Formativa / Cicles formatius

GRAU SUPERIOR – Tècnic Superior en Direcció de Cuina + Tècnic Superior en Direcció de Serveis de Restauració (doble titulació)