Qui som

L’Escola de Restauració i Hostalatge de Barcelona és una Fundació privada, sense ànim de lucre, constituïda l’any 1985 per iniciativa del Gremi de Restauració i el Gremi d’Hotels de Barcelona degut a la necessitat de proveïr-se de professionals qualificats en les diferents branques del sector de la restauració i l’hostaleria, així com el reciclatge de professionals en actiu, implantant un nou sistema de formació “basat en el desenvolupament de capacitats i l’adquisició d’hàbits, actituds i valors”.

Objectius de la Formació

Els objectius de l’Escola des del seu inici han estat la formació dels futurs professionals del sector, tant pel que fa a coneixements teòrics, les tècniques, hàbits i actituds personals. Per dur a terme aquests objectius, l’Escola compta amb un quadre de professors integrat per professionals de gran experiència en els diferents departaments que configuren la indústria hotelera, així com per titulats superiors especialitzats en la matèria que imparteixen. D’altra banda, la necessitat de posar en pràctica un model d’ensenyament professionalitzat, en contacte permanent amb la realitat del sector, va fer que l’Escola es configurés com a centre d’aplicació, amb restaurants oberts al públic que han esdevingut un aparador de la formació en hostaleria al més alt nivell, abans al centre de Barcelona (c/Muntaner) i ara a Diagonal Mar.

“COMPROMESOS AMB LA FORMACIÓ DELS FUTURS LÍDERS DE L’HOSTALERIA”